Løbe NR

Type fil

link - omtale

 

 

 http://bibel-skolen.org/1005-org/ills-1.htm

Mange ønsker, at Guds lov, de ti bud skal ændres og Herren vil tillade, at det fjerde bud vil blive ændret for en kort tid I slutningen af denne jords historie, men ingen er klar over at det vil medføre helt uoverskuelige konsekvenser I form af tørke I EU, det vil også betyde at Danmark vil komme til at opleve en tørke, som langt overgår de frygtelige tørker der har vært I Afrika og andre steder. Mange millioner vil dø af tørst og sult, det vil blive nødvendig at fornægte Jesus for at kunne købe den mest nødvendige føde. Men hvis du i dag ønsker det kan Jesus hjælpe dig, men det haster for tiden er nær.

 

 

 http://bibel-skolen.org/1006-org/ills-2.htm

I dette studie skal vi se, hvordan det store og stærke Babylonien i dag blot er en ruinhob. På et tidspunkt hvor Babylonien var et af jordens stærkeste og mest fremgangsrige lande, hvor der var fødevare nok, man opfandt alfabetet, måling af tid, slibning af ædelsten og mange andre ting. Der var en voldgrav omkring byen Babylon og en meget bred dobbelt mur. Da forfatteren Herodot besøgte byen undlod han at skrive om dens rigdom og styrke, han mente ikke at nogen ville tro det.
Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer. Es 44,6-7

 

 

 http://bibel-skolen.org/1007-org/ills-3.htm

Er det CO2 der er årsag til de klimaproblemer vi har? Er det brugen af kul, der er årsagen? Eller er det måske den måde vi lever på der er årsagen? Hjælper det noget at vi nu bruger sparepærer? Er afbrænding af skov, måske en af årsagerne? Eller er det måske penge der er skurken? Uanset hvad der er fortsætter det med at udtørre søer og vandløb og isen fortsætter med at smelte, men hvorfor er der ingen, som undersøger hvad biblen siger om disse ting. Bibel-skolen har lavet et illustreret studie på over fire timer om dette, den vil jeg anbefale dig at se.
Sal 119,124-128   
Vis godhed mod din tjener, og lær mig dine love! Jeg er din tjener, giv mig indsigt, så jeg kan lære dine formaninger at kende. Det er tid at gribe ind, Herre, de har brudt din lov. Derfor elsker jeg dine befalinger mere end det reneste guld. Derfor følger jeg nøje alle dine forordninger, jeg hader alle falskheds veje.

 

 

 http://bibel-skolen.org/1008-org/ills-4.htm


Det Ny Babylon er alt det der er imod Jesus. Det er djævlen, den gamle slange der styrer Det Ny Babylon og alle dem der tilhører ham. Jesus opstod den første dag i ugen, søndag der er de hedenske soltilbederes helligdag. Men i din kalender er det ikke længere den første dag, men den syvende. Flertallet ønsker at helligholde denne hedenske helligdag i stedet for den dag Herren har velsignet og helliget.
1Mose 2,2-3   På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

 

 

 http://bibel-skolen.org/1021-illust/ills-2.htm

I dette studie skal vi se, hvordan det store og stærke Babylonien i dag blot er en ruinhob. På et tidspunkt hvor Babylonien var et af jordens stærkeste og mest fremgangsrige lande, hvor der var fødevare nok, man opfandt alfabetet, måling af tid, slibning af ædelsten og mange andre ting. Der var en voldgrav omkring byen Babylon og en meget bred dobbelt mur. Da forfatteren Herodot besøgte byen undlod han at skrive om dens rigdom og styrke, han mente ikke at nogen ville tro det.
Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer. Es 44,6-7

 

 

 

 http://bibel-skolen.org/1022-sunlov/menu-1022.htm

Biblen og den katolske kardinal Gibbon siger, at lørdag den syvende dag er den dag de kristne bør helligholde <2Mos 20,8-11> og ikke ugens første dag, søndag. Den kendte historiker Neander siger at ændringen af hviledagen er menneskeværk.

 

 

 http://bibel-skolen.org/1023-helligdag/menu-1023.htm

Klimaproblemerne vokser, nogle mener at det er brugen af kul der er årsagen, andre mener at det er CO2 der er synderen, andre mener at det er fordi der afbrændes meget store mængder af skov. Befolkningen, politikerne og klimaforskerne fortsætter med at forværre klimaproblemerne, for at tjene flere penge, leve et liv i luksus. Vi kunne godt bo i mindre luksuøse huse og lejligheder. Vi kunne god klare os med mindre pæne møbler, men det vil vi ikke, vi vil leve livet i luksus, det har vi jo vænnet os til. Så fik nogle den ide at vi skulle til at bruge lavenergi pærer, men samtidig satte man endnu flere store reklamer op og der kom også lys på de veje, hvor bilerne skal køre med lys på, så besparelsen blev til et merforbrug. <Præd 7,23-25 + Es 32,6 >

 

 

 http://bibel-skolen.org/1024-dst128/menu-dst.htm

 

 

 http://bibel-skolen.org/1020-skabelsen/menu-1020.htm

Synd og død blev hurtig en del af den ny skabte jord,<1Mos 4,8> men den uendelig kærlige Gud fandt en udvej, en meget kostbar udvej, hans eneste søn Jesus Kristus skulle ofres på Golgata og hans blod skulle være sonofferet for alle der i deres liv viste at de ønskede Herren, som deres Gud. <Hebr 9,11-12 og 23-24> Menneskesønnens genkomst i himlens skyer vil ske meget pludseligt, som en tyv om natten, derefter vil de frelste ikke kunne dø.

 

 

 http://bibel-skolen.org/1025-illust/ills-6.htm

Herren skabte himlen og jorden i seks almindelige dage på 24 timer, hvorefter han helligede og velsignede den syvende dag. <1Mos 2,1-4> Bjergene, alle dyer og fugle var der, havet og fiskene var der, blomsterne og træerne var der - alt var umådelig smuk og dejligt indtil synden ødelagde det hele og Herren fortrød at han havde skabt det, derfor var han tvunget til at ødelægge det hele med en alt ødelæggende vandflod. <1Mos 6,5-6> Før vandfloden var der ingen jordskælv eller vulkanudbrud, der var ingen sunamier eller ødelæggende tornadoer. Der var ingen ødelæggende skovbrande eller oversvømmelser, men alt dette vil forsvinde og den ny jord vil igen blive, som før vandfloden.

 

 

 http://bibel-skolen.org/1026-illust/ills-77.htm

Pas på de falske vaccanationer, - der er allerede mange steder at disse falske vaccanationer bruges for at for at djævlens hjælpere kan have fuld herredømme over bestemte dele af befolkningen. Her I dette studie kan du se mere om dette. Hjernens kan I dag styres af djævlens hjælpere. Det er ikke noget der kun forekommer I seinfixen film eller I fantasien - det allerede nu I 2016 en virkelig realitet. prøv engang at se hvad biblen siger om dette.
Efeserne 6,10-13    I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.

 

 

 http://bibel-skolen.org/corona/vacc-1.pptx

 

 

 

 http://bibel-skolen.org/corona/vacc-2.pptx

 

 

 

 http://bibel-skolen.org/corona/vacc-3.pptx

 

 

 

 http://bibel-skolen.org/

 

 

 http://bibel-skolen.org/

 

 

 http://bibel-skolen.org/

 

 

 http://bibel-skolen.org/

 

 

 http://bibel-skolen.org/

 

 

 http://bibel-skolen.org/