Velkommen til Bibel-skolen !

På grund af alder og stemmesvigt har vi ændret på de studier vi nu laver således, at det er et PowerPoint Show det vil sige at du skal klikke eller taste en tast når du ønsker at se det næste dias. Klik på linket her og se de nye ting vi ved  Guds hjælp har lavet. Du kan se rigtig mange ting, som er helt færdig, men der er dessværre også nogle ting, som endnu ikke er som vi ønsker det

 

Download og HØR et kristen studie!
Vi har erfaret, at der er nogle af Bibel-skolens trofaste gæster, der har svært ved at læse en tekst på computerens monnitor. Derfor begynder vi nu, at lave nogle studier som du kan downloade og HØRE. Selv om du ikke har problemer med at følge et studie eller læse et emne på monitoren, er du velkommen til at downloade disse nye studier.

SE  og  HØR  et studie af et af Biblens meget vigtige emner!

Her er tale om studier der først er lavet med Power Point, hvorefter der i Camtasia studio, er tilsat lyd og studiet er nu en wmv fil, som du kan se og høre på din computer.

Hvis du mener at vi kan hjælpe dig kan du kontakte os på  bibel-info@mail.com

De fem engles budskaber! Disse budskaber er den sidste advarsel til alle de kristne trossamfund, ja, til hele jordens befolkning, om at vende tilbage til den sande Gud, Himlen og Jordens skaber!

Klik på det lille x ud for det emne du ønsker at se eller høre om!

Biblen ER Guds ord. - Biblens profetier! - Den sidste advarsel.
Åb 10, 5-7  Og englen, som jeg havde set stå på havet og på land, løftede sin højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i evighedernes evigheder, ham som har skabt himlen og alt i den og jorden og alt på den og havet og alt i det: »Tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne.«


Troen på Jesus, kan frelse dig! - Guds lov. - Skaberen og skabelsen - Den undersøgende dom!
Åb 14, 6-7  Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst:
Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.


Lovløshedens hemmelighed - De falske profeter og lærer i DIN menighed.
Åb 14, 8 Og en anden engel fulgte efter og sagde:
Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.

Søndagsloven og dyrets mærke!
Åb 14, 9-12  Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.
Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.«
Andre http://jordens-allersidstetid.com/menu-5.htmemner der har betydning for DIN frelse!
Følg Jesus HELE vejen! - Døden og de dødes tilstand. - Jesu genkomst. - De 1000 år. - Den ny Jord.
Åb 18, 1 Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Den råbte med kraftig røst:
Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned. Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige:

Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager. For hendes synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder.